Wynagrodzenie ustalane jest podczas spotkania (spotkań) z klientem. Jego wysokość uzależniona jest między innymi od rodzaju zlecenia, terminu jego wykonania, wartości przedmiotu sprawy i nakładu pracy.

Wynagrodzenie może mieć formę ryczałtową, prowizyjną, może też być ustalone w oparciu o stawki godzinowe. W przypadku niektórych spraw, Kancelaria może umówić się z klientem na wynagrodzenie, którego istotnym elementem będzie premia od sukcesu (success fee).