Pomoc prawna dla firm obejmuje m. in.:

 • zakładanie przedsiębiorstw;
 • stałą lub doraźną obsługę prawną;
 • zastępstwo procesowe;
 • redagowanie i opiniowanie umów;
 • windykację wierzytelności;
 • doradztwo podatkowe.

Pomoc prawna dla osób fizycznych obejmuje m. in.:

 • zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych, rodzinnych i gospodarczych, itp. oraz obrona w sprawach karnych;
 • sprawy dotyczące nieruchomości;
 • sprawy dotyczące odszkodowań;
 • sprawy administracyjne;
 • reprywatyzację.